Straatwerken

Straatventers en marskramers

  1. Wil ge melk

  2. Verse en witte mosselen

  3. Levenden bodt

  4. Cool en peen

  5. Levenden krebben

  6. Heet warme waeffelen

  7. Rijpe appelen

  8. Heet garanalen heet

  9. Ajuinen kopen

10. Schoorsteen vegen

11. Vogel cope, vogelaar

12. Aerde plateelen

13. Pot deckelessen

14. Hankerties te coop

15. Ou cleeren te coop

16. Conynenen te coop

17. Slabbetje soet en vers

18. Cockernoten


Ambachtgilden / Gilden in Amersfoort

  1. Cetel lappen

  2. Hebgi wat te kuipen

  3. Schoelapper

  4. Heb ge wat te kruie

  5. Cleermaker

  6. Stoele matte

  7. Naeister

  8. Broodbacker

  9. Timmerman

10. Schilder

11. Drucker

12. Glaasmaker

13. Baartscheerder

14. Smidt

15. Screenhouwer, schrijnwerk

16. Beesenmaker

17. Metselaar

18. Wever

19. Drayer

20. Mandenvlechter

21. Silversmidt

22. Hoedenmaker

23. Blickslager

24. Soute Mel


Neringen en ambachten

  1. Seef seef kopen

  2. Kunst (plaatjes) kijken

  3. Copie geen haart borstels

  4. Copies geen glas

  5. Droochscheerder, behanger

  6. Plateelschilder

  7. Spelden Werckster

  8. Krane, krane

  9. Schilderien te coop

10. Mostert

11. Aqua vita

12. Molenaer

13. Schipper

14. Costeliche salve

15. Crabbe


Dagloners

1. Haal turf

2. Telhout (sprokelhout)

3. Haal appelen

4. Haal Woesters

5. Haal Nooten


Bodes, omroepers, poorters

1. Wat wonders wat nieuw

2. Schoolmeester

3. Postbood

4. Ter begrafenis