Straatwerken Leonard Bramer (1596-1674)


De straatwerken serie neemt een aparte plaats in binnen Bramer’s oevre. Hij toonde in zijn werk zelden interesse in het afbeelden van het dagelijkse leven, maar in de ‘Straatwerken’ staat het juist centraal. Hij neemt de kijker mee naar de drukke straten van de steden van Holland, waar de straatventers hun waren aan de man brachten, ambachtslieden gebruiksartikelen voor de Hollandse huishoudens maakten of repareerden en weer anderen bezig waren met het uitoefenen van hun taken. Al is deze serie in Delft gemaakt, er is niets specifiek Delfts aan Bramer’s werklieden of aan de afgebeelde locaties. Soortgelijke werklieden en marskramers waren te zien in de straten van Rotterdam, Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Daar komt bij dat er geen tekst bekend is waarvoor de Straatwerken als illustraties zouden kunnen hebben gediend. Bramer refereert in sommige ervan echter wel aan andere Nederlandse kunstenaars en leent van hen. In het bijzonder van bepaalde afdrukken van Jan Gillis van Vliet, een Leidse kunstenaar, gepubliceerd in 1635.