Rerum Amorfortiarum Scriptores

1693 Theodorus Verhoeven en

Anthonius Matthaeus

Kabinet der Nederlandsche Oudheden 1725  Isaac le Long


Kerkelijke historie en oudheden der zeven verenigde provinciën 1726  pg.189


Kabinet der Nederlandse Oudheden V


Eeuwgetijden van Afrt’s hervorming


Beschrijving der stad Amersfoort 1760 Abraham van Bemmel


Mirakel-Geloof en mirakelen in de Nederlanden (googleboek, 1845)


Amersfoort, 777-1580, van Rootselaar

(googleboek, 1878)

Het ontstaan van Amersfoort 1941
Dr. Z. Regelink

Amersfoort lag aan zee 2007
Waterschapskroniek Vallei & Eem 777-1616
Margriet Mijnssen-Dutilh