In het noorderportaal van de kathedraal van Chartres is een bas-reliëf te zien met betrekking tot de verplaatsing van de Ark des Verbonds door de tempelieren van het Heilige land naar Frankrijk.


De tekst, rechts onder de ossewagen ‘HIC  AMITITUR ARCHA’ en links onder bij de tempelier die de Ark bedekt met een sluier ’CEDERIS’ heeft geen duidelijke betekenis in het Latijn.

HIC betekent ‘hier’, op deze plaats.

AMITITUR lijkt zomaar een woord te zijn dat ondanks zijn Latijnse klank niet bestaat, hoewel het een afleiding zou kunnen zijn van amitto, waarvan de betekenis is: “ver heenzenden”; je kunt het ook vertalen als achterlaten of verbergen.

ARRCHA ‘ark’, ofwel ‘kist’.

Maar het woord CEDERIS is minder duidelijk, en er is geen specifieke betekenis te vinden, of het zou een verbuiging moeten zijn van cedo, wat “afstaan” betekent; of anders van foederis, en in dat geval zou de juiste vertaling “van het verbond” zijn.


De inscriptie schijnt geschreven in een weinig gebruikelijk Latijn en dat zou kunnen betekenen dat hier de afgebeelde kist of de Ark des Verbonds van veraf is gekomen.


Bij het westprortaal van de kathedraal zijn de ‘wijzen’ te vinden. Drie mannen en een vrouw op een voetstuk. Allen houden een dik boek in de hand en een van hen een rol perkament. Ze houden met ‘de enige wapens van de wijsheid’ de wacht bij de ingang van de kathedraal, waar de geheimen van de wijzen verborgen zijn in de kern van het vroegmiddelleeuwse labyrint (1194-1220)Hieronder, het labyrinth in de kathedraal van Chartres dat leidt naar de 6-bladige bloem van ‘wijsheid’ (gecodeerde kennis) te weten:

1. Sefer Yetzirah - Boek van de schepping

2. De Hebreeuwse mistiek - Kaballah

3. Arabische alchemie - natuurfilosofie, geneesk.

4. Rekenkunde, Algebra - meetkunde

5. De zuilen van Salomo - tempelierskruis

6. hatzofen hatanachi  - de bijbelcode

Negen jaar na de aankomst van de negen ridders in de Tempel van Salomo, keerden zes van hen naar Frankrijk terug met een gigantische kar, zodat velen dachten dat ze hun opdracht met succes vervuld hadden.


Niemand heeft ooit met zekerheid geweten, maar velen zeiden dat de ridders van de Tempel van Salomo naar Frankrijk waren teruggekeerd met de Ark des Verbonds, waaraan de Bijbel een bovennatuurlijke kracht verleent. Eenmaal aangekomen in Frankrijk, hebben de ridders de Ark opnieuw op een of andere onbekende plek voor de ogen van de mensheid verborgen. Maar weer anderen beweerden dat wat de negen ridders in de stallen van de Tempel van Salomo werkelijk hadden aangetroffen, de Heilige Graal was.