stichtingarcheologieamersfoort.nl  De website van de gemeente Amersfoort met de geschiedenis van de stad in vogelvlucht. Amersfoort archeologisch bekeken. Ook artikelen over opgravingen en onderzoek en een opgravingsarchief met beschrijvingen van opgravingen gedurende de afgelopen jaren.


amersfoort.secr.nl   Website over de geschiedenis van Amersfoort en prachtige oude foto’s en video’s uit vroegere tijden.


amersfoort.okkn.nl  De website van de Oud-Katholieke kerk van Nederland en de Amersfoortse parochie van de H. Georgius met daarin opgenomen het complete Mirakelboek.


amersfoortopdekaart.nl  Een website met de stadskaart van Amersfoort (via Google earth) en daaraan gekoppeld  informatie over locaties, historische collecties en wandelingen (Amersfoort bierstad en Amersfoort vestingstad).


amersfortia.wordpress.com   Een website met beschrijvingen van de stadspoorten in de eerste en tweede omwalling; stadsgezichten, kaarten en bastions


archiefeemland.nl De website van Archief Eemland met daarin o.a. digitale tentoonstellingen, verschillende thema’s uit het archief (zoals de geschiedenis van het Eemplein), de regiogeschiedenis, kaarten en ontwerptekeningen, kranten uit voorbije jaren en de regiogeschiedenis van Amersfoort.


biografischportaal.nl  De website van het biografisch portaal van Nederland. Hier vindt u informatie over kopstukken en andere opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu. Zoeken op naam of op alfabet. Er is bijv. informatie te vinden over Johan van Oldenbarnevelt, Matthijs Withoos, en vele anderen.


books.google.nl   Via Google Books is te lezen het boek ’Geschiedenis van de stad Amersfoort’  van Abraham van Bemmel. Het is onderverdeeld in 2 delen (volume 1 en 2).


burgerweeshuis-amersfoort.nl   Een website met informatie over het Burger weeshuis en de historie sinds 1550. Meer informatie is ook terug te vinden in Archief Eemland.


collectieutrecht.nl  verhalen : per thema of per plaats collecties per plaats [kies een plaats]  [Kies een object]

Het St. Pieter-en Bloklandsgasthuis in Amersfoort, stadhouder prins Willem V, een Amersfoorts muurhuis: Bollenburg, het mirakel van Amersfoort (1444), het stockske van Johan van Oldenbarnevelt, pijpaarden mariabeeldje, pelgrimsteken, bronzen crucifix: klooster Mariënhof, de Lutherse kerk in Amersfoort, het stadsbestuur van Amersfoort, de Kei van Amersfoort; 1661.


dbnl.org   Over het verbond van heks en duivel. Het boek, dat geheel te lezen is door op de hoofdstukken te klikken, gaat o.a. over de opkomst van de heksenleer en over processen in de Nederlanden (o.a. Amersfoort) rond 1600 en hun maatschappelijke achtergrond.


entoen.nu   Een website met daarin geschiedeniscanons met belangrijke gebeurtenissen en personen als rode draden door de geschiedenis van Nederland. Voor regionale geschiedenis: zie regiocanons.nl.


gahetna.nl  De website van het Nationaal Archief. Op de themapleinen  (zoals het koloniaal en handelsverleden van Nederland) is informatie verzameld over een aantal grotere onderwerpen in de Nederlandse geschiedenis. Aan de hand van tijdbalken krijgt u de belangrijkste documenten, foto’s of kaarten van een bepaald thema of een periode uit de Nederlandse geschiedenis te zien.


geslooptinamersfoort.wordpress.com  Een website met foto’s en beschrijvingen van panden in en rond Amersfoort die gesloopt en verdwenen zijn.


gevelstenen.net   Een website met een beschrijving van gevelstenen met de locatie erbij. Zoek op ‘Amersfoort’.


historici.nl   Op de site staan biografieën van bekende Amersfoortse vrouwen uit de periode 850 – 1850. Zoals van Griet Albert Ghisendr. (die het beeldje uit de stadsgracht haalde), Catharina van Someren (stichteres en regentes van het Burgerweeshuis), Maria van Utrecht (echtgenote van Johan van Oldenbarnevelt, Grietje Willems (als heks veroordeeld) en Alida Withoos (schilderes).


historisch-amersfoort.nl De website van de Oudheidkundige Vereniging Flehite met informatie over activiteiten en publicaties.


Historische Kring Hoogland Leven in de schaduw van de stad. Hooglandse boeren en Amersfoortse heren 1600-1800


jhm.nl   De website van het Joods Historisch museum. Kies ‘cultuur en geschiedenis’, daarna Nederland. Kies uit de rij plaatsnamen ‘Amersfoort’ en lees de geschiedenis van Joods Amersfoort vanaf het midden van de 17e eeuw.


kunstkennis.nl   Een website over stromingen in de kunstgeschiedenis: Byzantijnse kunst, Romaanse kunst; Gotiek, Renaissance, Barok, Classicisme, Romantiek, Impressionisme, enz.


museumflehite.nl De website van museum Flehite met niet alleen informatie over activiteiten, concerten en tentoonstellingen, maar ook over de geschiedenis van de panden Muurhuizen 76, 78 en 80.


nieuwestad.nl  Deze website geeft informatie over ‘De Nieuwe Stad’ langs de Eem.


regiocanons.nl Klik op Utrecht in kaartje van Nederland of op: recent toegevoegd canon van Eemland --- lijst --- [onderwerp]

Moderne Devotie (Eind 14e en 15e eeuw), Stadsrechten (1259 – 1450), Eemhaven (1850 – 1950), Van moeras tot akker (1100 – 1600), De Beeldenstorm, Tabaksteelt, Patriotten en Orangisten (1780 – 1795), De eerste spoorlijn


shmn.nl  Dit is de website van Stadsherstel Midden Nederland. Het doel van deze stichting is het behouden en restaureren van monumentaal vastgoed. Het beheer omvat 450 monumenten in Amersfoort en Utrecht. Stuk voor stuk hebben deze panden een bijzonder verleden. Op de website is de geschiedenis van deze panden beschreven.


siesta-amersfoort.nl  Een website over het industrieel erfgoed van Amersfoort.


tijdbalk-amersfoort.nl   tijdbalk ---op onderwerp ---- [onderwerp uit lijst]

Klooster/gasthuis, Flehite, Pest/cholera en lepra, Koppelpoort, Bier, Eem, Gracht/singel, Havik, V.O.C. Nijverheid/industrie/diensten, Kerk en overheid, Kerk/religie/ethos, Stadhuis/gemeentehuis, Sint Joriskerk, Tabak, Textiel, Joods leven, O.L.V. Toren, Muuruizen, Dieventoren/Plompetoren, Van Oldenbarnevelt, Secretarishuisje, Amersfoortse Kei, Joods leven, Poort/muur/vesting, Nijverheid/industrie/diensten


Utrechtsecanons.nl   Een website met vijf canons, waarvan 1 over de stad Utrecht en vier over een Utrechtse regio. De canons vormen een tijdreis langs belangrijke personen en gebeurtenissen uit het verleden die samen Utrecht hebben gemaakt tot de provincie waarin we nu leven.


vallei-veluwe.nl  De website van het Waterschap Vallei en Eem met informatie over het valleikanaal als ecologische verbindingszone tussen Gelderse Vallei en Randmeren.


bewoners033.nl Een website met o.a. gemeentenieuws en een activiteitenagenda van Afrt.


wikipedia.org/Lijst van rijksmonumenten in Amersfoort   Een website met informatie over alle 422 rijksmonumenten in Amersfoort. Object / oorspronkelijke functie / bouwjaar / locatie/ en een afbeelding.


topotijdreis.nl    Een topografische tijdreis van 200 jaar, van 1815 tot heden.


destadsbron.nl  Eind mei 2018 is een nieuwe digitale krant de lucht in gegaan met artikelen over het wel en wee van Amersfoort. Opinies, achtergronden, onderzoek, artikelen die in het snelle hedendaagse nieuws, zoals die door het AD-Amersfoortse Courant e.d. niet meer worden gepubliceerd. Vaak ook met artikelen die ons werk direct of indirect raken (zoals over de onlangs overleden schilder Armando). Regelmatig wordt deze site aangevuld met nieuwe artikelen.


nimh-beeldbank.defensie.nl Duizenden historische luchtfoto's van Nederland vrijgegeven