Programmatuur:  Serif  Webplus X8     Formaat: 1200 X 740 pix

Document frame links:     346 x 447 / 252 x 447   Document frame rechts:  788 x 534 / 875 x 534

         Rechts: View/Tabs/Hide Tabs


Paradigma

Nieuwe inzichten kunnen alleen ontstaan bij de gratie van open informatie, gedurfde, onverwachte verbindingen, het lef om tegendraads te denken en geen enkele vorm van kritiek uit de weg te gaan.


Als je specifiek naar de historie van een stad kijkt kun je dat doen door de ogen van een historicus. Hij bestudeert oude geschriften, grasduint in stoffige archieven en toetst oude verhalen. Je kunt ook kijken door de ogen van een archeoloog. Belangwekkende opgravingen, zorgvuldig oudheidkundig onderzoek en wetenschappelijke interpretaties.

Ik ben noch historicus, noch archeoloog. Voor mij gaat geschiedenis over het handelen van mensen of zo je wilt de economische aspecten. Het blijken dezelfde aspecten die in het heden en verleden onveranderd zijn gebleven:Primaire marketing